Documentele de care ai nevoie pentru montarea panourilor solare fotovoltaice, inclusiv aprobari si avize

Daca doriti sa va instalati panouri solare pe casa dvs, trebuie sa luati in calcul autorizatiile si avizele si actele de care aveti nevoie pentru o putere instalată mai mare de 400 kW.

O prima lista a actelor, cu precizarea ca acestea trebuie verificate in cadrul primariei de care apartineti, o puteti gasi in acest articol.

Certificat de urbanism – emis de primăria locală. Acte necesare:

 • cerere tip
 • acte de proprietate, cadastru, extras de carte funciară
 • contractul de vânzare-cumpărare, act de moștenire și intabulare a dreptului de proprietar
 • buletin sau carte de identitate a proprietarului
 • dovada plății taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan cadastral de scara 1:500 și 1:2000 și planuri topografice de încadrare, eliberate de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • planul situației actuale și propunerea nouă
 • scurt memoriu ce cuprinde scopul solicitării.

Acord și aviz de mediu – emise de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), de Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau de Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului (ATPM).

Actele necesare emiterii avizului de mediu:

 • Notificare
 • Proiect de plan
 • Dovada publicării celor două anunțuri în ziar.

Actele necesare emiterii acordului de mediu:

 • cererea pentru eliberarea acordului de mediu
 • certificatul de urbanism
 • planul de situație anexat la certificatul de urbanism
 • planul de încadrare în zonă
 • dovada plății pentru evaluarea inițială a solicitării.

Aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) – acte necesare:

 • cerere pentru solicitarea avizului
 • certificatul de urbanism
 • memoriu tehnic arhitectura
 • plan de încadrare în zonă
 • plan de situație scara 1:500 sau 1:2000
 • proiect DTAC
 • cartea de identitate a proprietarului
 • actul de proprietate sau de închiriere.

Avizul de salubritate – emis de firma de salubritate locală. Acte necesare:

 • cartea de identitate a proprietarului
 • actul de proprietate sau închiriere
 • dovada plății taxei

Aviz ISU – emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Acte necesare:

 • cerere tip în două exemplare
 • certificatul de urbanism
 • documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire
 • referatul emis de persoana care a verificat proiectul pentru securitatea la incendiu
 • planul de situație scara 1:500 sau 1:2000
 • inventar cu lista documentelor depuse

Aviz de telefonizare – emis de furnizorul de telefonie. Documente necesare:

 • Cerere tip
 • Certificat de urbanism
 • Planul de situație scara 1:500 sau 1:2000
 • Planul de încadrare în zonă

Aviz de amplasament furnizor de energie – emis de operatorul de energie electrică. Acte necesare:

 • cerere tip
 • certificatul de urbanism
 • planul de încadrare în zonă, la scară, vizat de emitentul documentului și anexat la certificatul de urbanism
 • plan de situație
 • studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu rețeaua electrică
 • dovada achitării taxei

Avizul tehnic de racordare – emis de operatorul de distribuție electrică. Acte necesare:

 • cerere tip
 • mandatul gratuit
 • avizul de amplasament/acord unic
 • studiul de soluție pentru racordare la rețeaua electrică
 • datele tehnice și energetice ale locului de consum
 • certificatul de urbanism
 • planul de situație scara 1:500 sau 1:2000
 • planul urbanistic zonal
 • autorizația de construire a obiectivului
 • actul de identitate
 • actul de proprietate

Autorizația de construire – emisă de primăria locală. Actele necesare:

 • cerere tip
 • actul de proprietate
 • declarație pe propria răspundere cu privire la faptul ca nu există litigii asupra imobilului
 • certificatul de urbanism
 • extrasul de plan cadastral actualizat
 • extrasul de carte funciară actualizat
 • avize și acorduri stabilite prin certificatul de urbanism
 • documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție
 • contract cu o firmă de salubrizare pentru transportarea deșeurilor rezultate din construire
 • dovada privind plata taxei

În cazul în care doriți să vindeți surplusul de energie sistemului centralizat de energie aveți nevoie și de certificat de racordare și de licență de producere și acreditare a energiei electrice.

Toate documentele menționate în articol sunt necesare pentru panourile fotovoltaice, nu și pentru cele termice. În cazul celor termice nu trebuie decât să apelați la un instalator care se ocupă cu montarea acestora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *